نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و محصولات نساجي ،چرم و صنايع وابسته - آيا مي دانيد؟

آيا مي دانيد؟

آیا می دانید محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان کجاست؟

آیا می دانید محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان کجاست؟