نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و محصولات نساجي ،چرم و صنايع وابسته
180_135.jpg
يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي به روايت تصوير - شماره4
تعداد عکس :17
تعداد بازدید :3321
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/10/28
180_135.jpg
يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي به روايت تصوير - شماره3
تعداد عکس :15
تعداد بازدید :3292
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/10/26
180_135.jpg
يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي به روايت تصوير - شماره2
تعداد عکس :14
تعداد بازدید :2841
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/10/26
180_135.jpg
يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي به روايت تصوير - شماره1
تعداد عکس :14
تعداد بازدید :2923
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/10/26
180_135.jpg
نشست فعالان صنعت نساجي با قائم مقام وزير صنعت و مدير دفتر پوشاك و نساجي وزارت صنعت در دفتر مركزي شركت نمايشگاه اصفهان
تعداد عکس :25
تعداد بازدید :1653
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/10/26
نهمين نمايشگاه تخصصي ماشين آلات و محصولات نساجي چرم و صنايع واسته
تعداد عکس :1
تعداد بازدید :1891
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1393/03/04
180_135.jpg
دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي 1392
تعداد عکس :22
تعداد بازدید :5557
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1392/09/27
180_135.jpg
پنجمين نمايشگاه بين المللي و نهمين نمايشگاه تخصصي ماشين آلات و محصولات نساجي چرم و صنايع واسته 1390
تعداد عکس :28
تعداد بازدید :5663
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1390/09/25
180_135.jpg
چهارمين نمايشگاه بين المللي وهشتمين نمايشگاه تخصصي ماشين آلات و محصولات نساجي چرم و صنايع واسته 1388
تعداد عکس :11
تعداد بازدید :4639
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1388/08/27